pencil

Dansk HVAC Engineering A/S er en faglig teknisk velfunderet  teknikentreprenørvirksomhed, etableret i 2003, som både er udførende, projekterende og rådgivende og som ud over at udføre den tekniske implementering af projekter, også lægger stor vægt på  projektstyring og anlægsdokumentation.

I en tid med effektuering af regler og krav om energioptimering, arbejdspladsvurdering, kvalitetssikring, proceskontrol og afleveringsdokumentation, er der stigende behov for virksomheder som evner mere end blot at udføre den fagtekniske del af entrepriserne.

Opbygningen af virksomheden er baseret på et stort teknisk netværk med anerkendte velfunderede fagtekniske virksomheder inden for alle områder og den tekniske gennemførsel af projekter er baseret  på anvendelse af dygtige montører, elektrikere og specialteknikere fra de tilknyttede virksomheder i samarbejde med egne medarbejdere.

Det faglige område for Dansk HVAC Engineering A/S er bredt, hvilket medfører, at vi kan tilbyde at udføre teknisk
service af køleanlæg med ISO certificeret montører og 24 timers udkald, udfører alle former for tekniske installationer, projektering og levering og servicering af ventilationsanlæg inden for komfort og industri, alle typer køleanlæg, automatik, CTS, TV-netværk, el- og datainstallationer.

Formålet med virksomhedsstrukturen er at skabe en fleksibel tilpasning til markedsudviklingen med en varierende mængde af entrepriser på det danske marked, samt en konkret optimering af kompetencen som en af markedets bedste samarbejdspartnere.

 
Hvis det virker interessant eller du har nogen spørgsmål til det,
så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Projekter
250
3D CAD tegninger
500
Leverandører
100
Kopper kaffe
5000

SER DETTE INTERESSANT UD, SÅ KONTAKT OS VENLIGST