DISPENSATION FOR UDFØRSEL AF OZON-KULFILTERANLÆG

Dispensation vedrørende afkast over tag. 

Center for Miljøbeskyttelse har i mail oplyst, at de godkender projektering samt ansøgning og hermed giver dispensation af den 2. maj 2019.09.19

Centeret skal dog opretholde forbeholdene:

Dispensationen er alene meddelt på baggrund af, at det er nærmest umuligt at etablere et afkast over tagryg, hvorfor restaurationens ventilationsanlæg installeres og udføres med specialudviklet lugt- og fedtfrit udsugningsanlæg, hvor afkastluften ikke behøver at føres op over tagryg.

Såfremt Center for Miljøbeskyttelse konstaterer, at der opstår lugtgener fra installationen, kan denne dispensation bortfalde.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

EMHÆTTE-ANLÆG KAN UDFØRES MED:

UVC lys indbygget i emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt), se mere om det her.
Ozon tilførsel i emhætte eller over emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt), se mere om det her.
Antistatisk Power Pack på emhætte samt kulfilter (fjerner fedt og lugt), se mere om det her.

Tryk på billede for bedre opløsning

ER DETTE INTERESSANT, SÅ KONTAKT OS VENLIGST