Effekten af Power Pack behandling

 • Statisk elektricitet fjernes
 • Temperaturen udlignes, så der der samme temperatur i hele rummet
 • Støvpartikler falder til bunds i rummet
 • Lugtgener reduceres
 • Svampe- og skimmelvækst hæmmes
 • CO2 belastningen reduceres

Power Pack monteres på ventilationssystemet eller direkte i rummet, hvis der ikke er ventilationssystem. Den er stort set vedligeholdelsesfri, og bruger ingen strøm, og er dermed meget klimavenlig.

HVILKE FAKTORER HAR REELT INDFLYDELSE PÅ INDEKLIMAET?
 • Statisk elektricitet
 • Luftfugtighed
 • Temperatur
 • CO2
 • Andre gasser (svovlbrinte, ozon)
 • Luftbårne sporer
 • Støv, os og lugt
 • Træk, støj, lys/belysning
ALMINDELIGE TILTAG FOR AT REGULERE INDEKLIMAET ER TYPISK:
 • Afskærmning mod sol og vind
 • Opvarmning eller køling
 • Ventilation / luftudskiftning
 • Luftrensning (emhætter)
 • Grønne planter
 Hvordan virker en Power Pack på fedtmolekyler i emfang? I forbindelse med mad er det mest almindeligt forekommende fedtstof – både vegetabilsk og animalske fedtstoffer- palmitin-syre, C15H31COOH (eller C16H32O2). Dette fedtstof kan, ved iltning, nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud: 2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2. POWER PACK I EMFANG Det er hele tre påstande, men det er rigtig nok. Lugtmolekyler bliver nedbrudt, fedtmolekyler bliver nedbrudt og rene luftkanaler er lig med lavere strømforbrug. De rigtig fæle lugte som Ammoniak, Svovlbrinte og Mercaptan, optræder sjældent i forbindelse med køkkener, men det gør til gengæld det mere diffuse ”stege os” og andre madlugte, der ofte er bundet til røg, damp, og i høj grad, til fedtmolekyler. Det er emfangets opgave at fjerne røg og damp, stege-os og madlugt. Enten ved at sende den ud i det fri, evt. efter at have filtreret det værste fra, eller ved at rense luften og sende den rene, rensede luft tilbage i rummet. I alle tilfælde sætter fedt fra madlavningen sig som aflejringer i emhætten, rørføringer og på ventilatorer, og jo mere fedt der aflejrer sig jo større energitab. Man ser tit at energitabet ligger mellem 5 % og 25 %.

BioGram´s  Power Pack system sikrer, at rengøringen er lettere.

Kokke og køkkenpersonale kan bruge deres tid på at lave mad og ”det er blevet 80 % lettere at holde alting rent”, som en tilfreds kunde udtrykker det.

Installationen tilpasses lokale forhold, men typisk placeres systemet, i luften i lagerrum, i emhætten og i indsugningsluften/i krydsveksler.

Effekten kan ses:

I ventilationssystemet
I emfang
Rengøringen bliver meget lettere

DOKUMENTATION

Teknologisk-Institut_Rapport_Erfaringer

Piem-PowerPack_Slutrapport_349_056

ER DETTE INTERESSANT, SÅ KONTAKT OS VENLIGST