EMHÆTTE MED INDBYGGET UV-C LYSKILDER

Store besparelser på rengøringsomkostningerne og det højeste sikkerhedsniveau.

UV-C teknologien er designet til at neutralisere fedtpartikler, fedtdampe og organiske forbindelser, som ikke bliver opfanget af det primære filtersystem på trods af dets effektivitet.
Antallet af UV-C lamper som er tilpasset den aktuelle opgave og et fastlagt niveau, medfører at lugte, som transporteres med luften er så svage, at det ikke er nødvendigt med afkast over tag.

Integreret i emhætter og køkkenventilationslofter, hvor teknologien er baseret på brugen af UV-C lamper.
UV neutralisering opererer i to samtidige trin (fotolyse og ozonolyse).
Fotolyse er den direkte virkning af UV-C stråling (lys). Fotolyse virker ved fotonnedbrydning, som er den kemiske nedbrydning af fedtmolekyler ved hjælp af fotoner.
Den parallelle virkning af fotolyse er ozonolyse. Dette er oxidation af fedtmolekyler med ozon, der genereres af lamperne. Da ozon er en luftart, føres den med luftstrømmen. Derfor er oxideringen til stede både i UV-kammer og kanalsystem.

I og med størstedelen af lugtene bæres i fedtpartiklerne (aerosolerne), vil en reduktion af fedt i udsugningsluften resultere i lavere lugtgener.
Derved bliver lugte, som transporteres med luften så svage, at det ikke er nødvendigt med afkast over tag.

Commercial kitchen

Odor, grease and fat reduction.
The original air conditioning systems manufactured by JIMCO A / S combine two important features for any commercial kitchen or manufacturing company.

As the plants remove the odor from the air, they also break down the grease and oil deposited in the ducts.

Practically, JIMCO A / S offers an easy and effective way to treat air, both inside and outside buildings. At the same time, the reduced air pollution decreases the risk of fire by up to 95%.

JIMCO A / S is constantly developing new products to meet the demands of the time. For example, the increased focus on the importance of a good indoor climate has inspired JIMCO A / S to develop a special air sterilization system that can be used everywhere - in kindergartens and schools, in museums, hospitals, and nursing homes. In other words, anywhere that clean air and bacterial degradation are of great importance.

Hood without JIMCO Technology – Not cleaned for 6 months (on the left)
Hood with JIMCO Technology – Not cleaned for 6 months (on the right)

Inspection Hatch without JIMCO Technology – Not cleaned for 6 months (on the left)
Inspection Hatch with JIMCO Technology – Not cleaned for 38 months (on the right)

Duct without JIMCO Technology (on the left)
Duct with JIMCO Technology (on the right)

ER DETTE INTERESSANT, SÅ KONTAKT OS VENLIGST